Presentació

Baraka és una paraula d’origen àrab que significa alè vital, pura energia de vida, gràcia divina. Es diu que hi ha llocs amb una baraka especial. Entre ells, la música. La música és la bellesa l’allò més primordial que nia en nosaltres. En el batec del cor hi ha el ritme. En la respiració, la melodia. I en la relació amb tot allò que ens envolta, l’harmonia.

La música, com el perfum, és presència intangible. Entrar en ella és entrar en un espai preciós en què allò que és subtil pren cos, i on allò que és tangible esdevé subtil. Segons Mowlânâ Rûmî, la música, com el perfum, ens fa comprendre que vivim exiliats en aquest món, i alhora ens recorda allò que sabem i no obstant hem oblidat: el camí de retorn vers el nostre origen, vers casa nostra.

Habitar aquest espai preciós no pot fer-se només des de la raó. Aquest coneixement delicat i potent ha de ser degustat, encarnat, i per això Mowlânâ va ballar i va ballar, i va girar i girar i girar. D’aquest espai preciós de presència intangible és del què ens parlen els autors reunits en aquest blog. En un món com el que ens ha tocat viure, en què tantes velles estructures inservibles s’enfonsen, és responsabilitat de cadascú de nosaltres agafar-nos fort a aquells qui ens han indicat el camí, intentar comprendre´n els indicis, descobrir-ne les petjades ... i començar a girar.

Sigueu més que benvinguts a Baraka,

Lili Castella

.

.

dissabte, 27 de juliol de 2019

Posar-se en filesAquells qui es posen en filesWhirling dervishes attend a performance at the Galata Mevlevihane (The Lodge of the Dervishes) in Istanbul


By those ranged in ranks (Quran, 37.1)

Ranged in ranks renders sâffât, saffan, which can mean "the spreaders spreading", a reading that may refer to the angels spreading their wings or to birds, as in Q 24:41.[..] Additionally, This  [...] verse could also be read as a description of the stages in prayer: ranged in ranks refers to people as they stand for prayer.

The Study Quran. A new commentary and translation, by Seyyed Hossein Nasr. HarperCollins Publishers Inc. New York, 2017. 

dissabte, 20 de juliol de 2019

La lletra 'nûn'

Els secrets de la lletra nûn

Nuria García Masip


Resultat d'imatges de nuria masip caligrafa


Surah Al Qalam (The Pen). Quran 68:1. The letter ´nun´ symbolizes the arch that floats on the waters, and the point in its interior represents the seed it contains. It is a symbol of resurrection, and of the transition to a new state. The letter `nun` symbolizes also the whale and it is connected in this sense with the Prophet Jonah (Yunus),who is reborn spiritually after his sojourn in the whale´s belly.

Text i cal·ligrafia : Nuria García Masip. https://nuriaart.com/gallery/nun-by-the-pen/