Presentació

Baraka és una paraula d’origen àrab que significa alè vital, pura energia de vida, gràcia divina. Es diu que hi ha llocs amb una baraka especial. Entre ells, la música. La música és la bellesa l’allò més primordial que nia en nosaltres. En el batec del cor hi ha el ritme. En la respiració, la melodia. I en la relació amb tot allò que ens envolta, l’harmonia.

La música, com el perfum, és presència intangible. Entrar en ella és entrar en un espai preciós en què allò que és subtil pren cos, i on allò que és tangible esdevé subtil. Segons Mowlânâ Rûmî, la música, com el perfum, ens fa comprendre que vivim exiliats en aquest món, i alhora ens recorda allò que sabem i no obstant hem oblidat: el camí de retorn vers el nostre origen, vers casa nostra.

Habitar aquest espai preciós no pot fer-se només des de la raó. Aquest coneixement delicat i potent ha de ser degustat, encarnat, i per això Mowlânâ va ballar i va ballar, i va girar i girar i girar. D’aquest espai preciós de presència intangible és del què ens parlen els autors reunits en aquest blog. En un món com el que ens ha tocat viure, en què tantes velles estructures inservibles s’enfonsen, és responsabilitat de cadascú de nosaltres agafar-nos fort a aquells qui ens han indicat el camí, intentar comprendre´n els indicis, descobrir-ne les petjades ... i començar a girar.

Sigueu més que benvinguts a Baraka,

Lili Castella

.

.

dijous, 24 de juliol de 2014

Laylat al-QadrLaylat al-Qadr,
Noche del Poder
27 Ramadân 1435


Lo revelaste en la Noche del Poder,
en aquella Noche cuando el arcángel hizo su aparición,
cuando los horizontes se engalanaron con su túnica verde,
cuando el alma del Santo Profeta quedó sumergida
en la luz y la cadencia de tu Palabra Sagrada.

Oh Noche del Poder, centro de Ramadán,
mes de bendición
en cuyo abrazo descendió la Palabra,
tus días y tus noches
nos permiten atisbar
por la puerta entreabierta de la morada celeste.

Las montañas no pudieron resistir el peso de Su Palabra,
de la confidencia de la Divina Cadencia
que descendió en la Noche del Poder.
Pero el alma del Profeta sí pudo llevar el peso.
Por su mediación la Palabra reverbera
en Oriente y en Occidente,
y la sonoridad divina del Corán enaltecido
contrae nupcias de misterio con el alma de su receptor.

Oh Ramadán, benditas sean tus noches,
Oh Laylat al-Qadr, corazón de este mes sagrado,
que vales más que mil noches, que mil meses.
Te honramos por Aquello que hiciste manifiesto:
la Palabra sembrada en la tierra fértil
del alma del Habîb, amado por Dios.
Oh Noche del Poder,
reflejas el Poder, sí
pero el Poder que nos lleva a Su Misericordia,
el Poder que no nos oprime,
sino que nos salva
a través de la Palabra que fluye de Su clemencia,
a través del Profeta que es compasivo para todos los mundos.

Seyyed Hossein Nasr (1933-) (*)


(*) Seyyed Hossein Nasr, Poemas de la vía mística,  Mandala Ediciones, Madrid, 2002, p. 56-57.